browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Lasse Liten

 

Lasse Liten är en av Lunds minsta förskolor. Sedan 1990 finns vi i ett litet rött hus i S:t Larsparken, med tillhörande grönskande trädgård.

Vår lilla barngrupp på 14–15 härliga barn gör att ingen försvinner i mängden: personalen har tid att se varje barn.

Härlig miljö, engagerad personal och föräldragrupp bidrar till den positiva atmosfär som finns på Lasse Liten.