browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Verksamheten

 

Vi arbetar ofta temainriktat och gruppindelat i vår planerade verksamhet. Vi ägnar oss till exempel åt musik, bild, sagogestaltning, språklek och räknelek.

LEKEN är grundläggande på Lasse Liten. Allt man kan lära sig genom leken är viktigt för barnets utveckling, till exempel initiativtagande, självständighet, sociala spelregler och så övar barnet upp sin egen fantasi. Och sen är det förstås roligt att leka!

I verksamheten ingår också utflykter, med och utan egen matsäck, bokbussen och bilioteksbesök. Och ibland går vi på teater och bio.

Med vår goda personaltäthet kan vi jobba nära barnen och ge dem trygghet, stimulans, kunskap, beröm och god självkänsla.