browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Personalen

 

På Lasse Liten finns det två förskollärare och två barnskötare med lång erfarenhet. Vi har alltså en hög personaltäthet jämfört med många andra dagis. Därför får varje enskilt barn mycket tid och kommer nära de vuxna. Personalen är vald med stor omsorg och fungerar väl tillsammans, med barnen och gentemot oss föräldrar. Att lämna sina barn på Lasse Liten känns aldrig jobbigt!