browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Barnen

 

Vi har 14–15 härliga barn på Lasse Liten, från 1 år upp till 6 år. Barngruppen är under stora delar av dagen åldersintegrerad, vilket tillsammans med personalen skapar den unika familjekänsla som finns på Lasse Liten. De små barnen lär sig oändligt mycket av de stora, och de stora barnen lär sig att visa hänsyn och ansvar gentemot de små.

Barnen är också indelade i mindre grupper beroende på aktiviteten och den stimulans de behöver. Den pedagogiska verksamheten utgår från läroplanen Lpfö 98/10. Vi lägger stor vikt vid omsorg och det lustfyllda lärandet.