browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Medlemmarna

 

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ innebär ett något större engagemang jämfört med att låta barnet gå på en kommunal eller annan privat förskola. Samtidigt ger detta engagemang mycket tillbaka, både i form av stora möjligheter att påverka sitt barns vardag och i form av trevligt umgänge med de andra föräldrarna. Tillsammans med den duktiga personalen arbetar vi för att våra barns vardag ska bli så bra och så trygg som möjligt. Att vara medlem på Lasse Liten är för det mesta riktigt roligt och fördelarna är många.