browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kontakta oss

 

Vår besöks- och postadress är:

Lasse Liten
S:t Lars v. 73
222 70 LUND

Tel. 0700902798 (och 046-13 27 98)

Det går bra att lämna meddelande och skicka sms till mobilnumret.

Om du har frågor om Lasse Liten kan du också vända dig till:

Eva Narin eller Annika Olsson (förskolechef respektive biträdande förskolechef)
E-post: eva.liten (@ ) gmail.com, annikao.liten (@) gmail.com
Tel. 0700902798 (och 046-13 27 98)

Anders Kjöllerström (ordförande)
E-post: anders (@) arkatay.com
Tel. 0707-99 14 33

 

Vill du ställa ditt barn i kö kan du kontakta:

Jessica, (köansvarig)
E-post: plats.lasseliten (@) gmail.com